Schenck
RoTec
Ecoclean

OPIS

Podstawowe funkcje systemów kontroli zanieczyszczeń powietrza DÜRR Systems AG, Clean Technology Systems
- Czyszczenie powietrza wylotowego z procesów produkcyjnych
- Usuwanie gazów spalinowych z procesów reakcji
- Przestrzeganie oficjalnych dyrektyw prawnych dotyczących kontroli emisji, jednocześnie zmniejszając zużycie energii pierwotnej
- Kontrolowanie nieprzyjemnych zapachów

Oferujemy wsparcie w zakresie projektowania, wdrażania oraz serwisowania systemów oczyszczania powietrza - dopalaczy Lotnych Związków Organicznych.

Najpopularniejszą z technologii dopalania termicznego, z najniższymi kosztami operacyjnymi dzięki zintegrowanemu odzyskowi ciepła, są Regeneracyjne Dopalacze Termiczne (RTO).

Można to uzyskać dzięki wykorzystaniu co najmniej dwóch komór wypełnionych specjalnymi, ceramicznymi filtrami. Są one używane do wstępnego podgrzania gazów i odzysku energii z procesu spalania. Do rozruchu zainstalowany jest palnik.

Najpopularniejsze rozmiary systemów RTO są również dostępne w ustandaryzowanej wersji ROxiTHERMClassic, wstępnie zmontowane i dostarczane w bardzo krótkim czasie jako gotowy produkt.